728 x 90

تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی بهداشت و درمان مقابل مجلس ارتجاع

عکس از آرشیو
عکس از آرشیو

جمعی از نیروهای شرکتی شاغل در حوزه‌های بهداشت و درمان در مقابل مجلس ارتجاع در تهران تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان وزارت بهداشت که شامل نیروهای پرستاری، اتاق عمل، هوش‌بری، آزمایشگاهی، روانشناس، پزشک، تغذیه و... می‌شوند، خواستار حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری و تبدیل وضعیت استخدامی خود به صورت پیمانی و رسمی هستند.

معترضان اهم مطالباتشان را حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری و تبدیل وضعیت استخدامی به‌صورت پیمانی و رسمی عنوان کردند. به‌گفته آنان تبدیل وضعیت استخدامی از این جهت برای نیروهای شرکتی اهمیت دارد که با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و کمتر از آن در مراکز بهداشتی و درمانی کار می‌کنند و از تمام مزایای شغلی نیروهای رسمی بی‌بهره‌اند. (خبرگزاری حکومتی ایلنا یکشنبه ۵مرداد)