728 x 90

تجمع اعتراضی معلمان در ۲۰شهر ـ اول مهر

معلمان آزاده میهنمان به وعده‌های دروغین رژیم آخوندی وقعی نگذاشته و در یک اعتراض سراسری در ۲۰شهر به دست به اعتراض زدند آنها شعار می‌دادند.

معلم بیدار است از تبعیض بیزار است
معیشت منزلت حق مسلم ماست
اجرای رتبه بندی حق مسلم ماست

معلم داد بزن حق‌تو فریاد بزن

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات