728 x 90

حرکتهای اعتراضی در تهران، بروجرد، دشتستان و مشهد + فیلم

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری بروجرد

کارگران شهرداری بروجرد روز دوشنبه ۸بهمن ۹۷در اعتراض به پرداخت نشدن ۹ماه حقوق عقب مانده‌شان بار دیگر در هوای سرد و زیر باران در مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

 

تهران: تجمع اعتراضی مشتریان بهمن موتور

مشتریان بهمن موتور صبح امروز دوشنبه ۸بهمن ۹۷در اعتراض به گرفتن پول هایشان و تحویل ندادن خودرو به آنها در مقابل وزارت صنایع رژیم در تهران تجمع کردند.

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی شرکت آب و فاضلاب روستایی دشتستان

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی شرکت آب و فاضلاب روستایی دشتستان

 

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی شرکت آب و فاضلاب روستایی دشتستان

 کارگران پیمانی شرکت آب و فاضلاب روستایی دشتستان ،در محوطه شرکت، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

تجمع و تحصن اتوبوسرانان مشهد

 اتوبوسرانان مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان، مقابل ساختمان شورای این شهر  تجمع و تحصن کردند.

تجمع و تحصن اتوبوس رانان مشهد

تجمع و تحصن اتوبوس رانان مشهد