728 x 90

تجمع اعتراضی در ماهشهر، بهبهان و لوشان

ماهشهر کارگران پتروشیمی
ماهشهر کارگران پتروشیمی

جمعی از اقشار مختلف میهنمان در شهرهای ماهشهر، بهبهان، لوشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.


در ماهشهر کارگران پتروشیمی فناوران، در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی امروز نیز به اعتراض و اعتصاب خود ادامه دادند. آنها از روز شنبه در اعتراض به پایین بودن حقوق خود در اعتصاب هستند.

-ماهشهر کارگران پتروشیمی


در بهبهان جمعی از کارگران اخراجی شرکت مپنا پالایشگاه بید بلند۲، بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان بازگشت به کار شدند.

-کارگران اخراجی شرکت مپنا پالایشگاه بید بلند ۲


در لوشان کارگران اخراجی سیمان در اعتراض به تعطیلی کارخانه و محقق نشدن وعده بازگشت به کار، تجمع کردند.

-کارگران