728 x 90

تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه کاسپین در مشهد و رشت

مالباختگان کاسپین در مشهد
مالباختگان کاسپین در مشهد

روز سه‌شنبه ۲۹آبان غارت‌شدگان کاسپین در شهرهای مشهد و رشت اقدام به برپایی تجمعهای اعتراضی نمودند.

در مشهد از ساعتهای اولیه امروز سپرده‌گذاران کاسپین مقابل شعبه سروش این شهر تجمع کردند در حالیکه پلاکاردهایی مبنی به خواسته‌های خود را حمل می‌کردند خواهان بازگرداندن سپرده‌های خود شدند.آنها اعلام کردند که عزم جزم کرده‌اند تا حق خود را نگیرند آرام ننشینند آنها شعار می‌دادند

«بگو مرگ بر دزد»

در شهر رشت نیز از اولین ساعتهای بامداد امروز غارت‌شدگان خشمگین مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران مقابل شعبه سرپرستی تجمع کردند و خواهان سپرده‌های خود شدند آنها شعار می‌دادند:

پول‌های ملت کجاست نه محکمه نه دادخواست

کاسپین کاسپین ما هستیم ما هستیم با اتحاد کنار هم می‌ایستیم

فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما

این سیف پست خائن اعدام باید گردد محکمه عدالت اجرا باید گردد

اصل پول سود پول حق مسلم ماست

می جنگیم می‌میرم ذلت نمی‌پذیریم

دزد ها باهم هم‌دستند راه قانون را بستند

مرگ بر غارتگر

مرگ بر ستمگر

 ۲۳۶ اجرا باید گردد سپرده‌های مردم آزاد باید گردد

ایرانی به‌پاخیز از جا کن ریشه ظلم و غارت

این سیف پست خائن اعدام باید گردد

 

پولهای ملت کجاست نه محکمه نه دادخواست

 

دزدها با هم هستند راه قانون را بستند

 

فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما