728 x 90

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین مشهد با شعار "مرگ بر ستمگر" + فیلم و عکس

غارت‌شدگان(مالباختگان) کاسپین در مشهد امروز دوشنبه ۲۴دی۹۷مقابل شعبه پامچال تجمع اعتراضی برگزار کردند.
روی پلاکاردهای غارت شدگان نوشته بود:

  • دولت تدبیر و امید کور بود و دزدی را ندید
  • پول ما را دزدیدند بعدیش توی هموطن
  • تا حق خود نگیریم از پای نمی‌نشنیم
  • ستمگر حیا کن پولهای ما را رها  کن
  • روحانی دروغگو پس این پولهای ما کو
  • مرگ بر ستمگر 
  • کلید ساز دروغگو  کلید تدبیرت کو

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین مشهد

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین مشهد

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین مشهد

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین مشهد

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین مشهد

تجمع اعتراضی مالباختگان(غارت‌شدگان) کاسپین مشهد