728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در کرمانشاه و ایلام

ایلام.تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین ۱۶بهمن ۹۷
ایلام.تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین ۱۶بهمن ۹۷

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در کرمانشاه

روز سه‌شنبه ۱۶بهمن۹۷ غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت دارایی یک عمرشان در مقابل دفتر این مؤسسه تجمع کردند.

 

تجمع غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در شهر ایلام

روز سه‌شنبه ۱۶بهمن۹۷ غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین متعلق به سپاه پاسداران در ایلام در اعتراض به غارت و چپاول پول و سپرده‌هایشان مقابل شعبه‌ این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کرمانشاه.تجمع غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین

کرمانشاه.تجمع غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین

 

روز گذشته دوشنبه ۱۵بهمن ۹۷ غارت شدگان کاسپین در تهران از مقابل قوه قضاییه رژیم آخوندی به سمت میدان ولی عصر تجمع و راهپیمایی اقدام کردند آنها شعار میدادند:

به ما خیانت کردن دادگاهی تشکیل نشد
نقض امانت کردن دادگاهی تشکیل نشد
قانون تو کشور ما چرا اجرا نمیشه
چه دستهایی تو کاره مجلس ما تو خوابه
محکمه عدالت این است پیام ملت
ای هموطن بهوش باش مجوزا فریبه

 

همچنین غارت‌شدگان بدرتوس مشهد مقابل استانداری به تجمع  اعتراضی اقدام کردند.

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

حتی اگر بمیرم پولمو پس می‌گیریم
کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده
این بانک مرکزیه یا مرکز دزدیه
مفسد اقتصادی اعدام باید گردد
حتی اگر بمیرم پولمو پس می‌گیرم
عدالت اجرا می‌شد این جا چکار می‌کردیم

تجمع غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت  

 

در همین روز غارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران خامنه ای در رشت ماه مقابل شعبه سرپرستی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها  شعار میدادند: 

بدست بانک مرکزی غارت ملی شدیم 
پولمون زنده می کنیم  دزدها را ذله می کنیم 
حاصل یک عمر ما دزدی و غارت شده 
حقمو من می گیریم اگر که من بمیرم 
نه محکمه نه دادخواست پولهای ملت کجاست 
غارت دزدی کافیه سفره ما خالیه
نه وعده نه فرصت فقط پول ملت 
سه ساله که دودیدیم فقط دروغ شنیدیم 
کاسپین کثافت پول  ها را کرده غارت 
محکمه عدالت اجرا باید گردد این سیف پست خائن اعدام باید گردد 
مفسد اقتصادی باشد تو هر لباسی تو هر پست و مقامی اعدام باید گردد
فریاد فریاد از این همه بی داد
یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه 

تجمع غارت شدگان ایران خودرو و سایپا

همچنین دوشنبه ۱۵بهمن تجمع مالباختگان ایران خودرو و  سایپا مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت رژیم آخوندی در اعتراض به عدم پرداخت خودروهای پیش فروش برگزار کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات