728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در رشت "شعار هر ایرانی مرگ بر روحانی" + فیلم

غارت‌شدگان کاسپین امروز سه‌شنبه ۱۱دی۹۷در پی فراخوان قبلی مقابل شعبه سرپرستی کاسپین در رشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

مرگ بر حراست دروغگویی کاسپین

ملت هنوز تو خوابه کشور ما رو آبه

فریاد یا محمدا نمی‌رسند به داد ما

نه سازش نه تسلیم نبرد با غارتگر 
پولهای ما را خوردید گرانی را آوردید 
شعار هر ایرانی مرگ بر مسئولین توخالی
شعار هر ایرانی مرگ بر روحانی 
ایستاده ایم در سنگر  مال باخته و کارگر 
مرگ بر این دولت مردم  فریب 
ایرانی با غیرت بپا خیز از جا کن ریشه ظلمو غارت
آهای مردم حمایت اینجا شده جنایت