728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین در رشت؛ «ما را با تهدید و زندان مجبور به سکوت می‌کنند» + فیلم

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت

جمعی از غارت‌شدگان کاسپین در رشت امروز در مقابل شعبه گلسار در اعتراض به غارت اموالشان تجمع  کردند. آنها در یک اقدام اعتراضی دهانهای خود را با چسب بستند.

غارت‌شدگان بنر بزرگی در دست دارند که بر روی آن نوشته شده است: در کشور شیعه عدل علی دزدها آزادند غارت‌شدگان تهدید؛ بازداشت؛ زندانی و دادگاهی می‌شوند.

صداهامون در بیاد پلیس بازداشت میاد
ما را با تهدید و زندان مجبور به  سکوت می‌کنند
دادستان ما مالباخته‌ایم نه اوباش
دادستان ما قاضیه با دزدها هم بازیه
مالباخته‌ها را تهدید به بازداشت کردند
شانزده ما دویدیم فقط تهدید شنیدیم

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات