728 x 90

اعتراض دانشجویان هنگام سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران

اعتراض دانشجویان هنگام سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران
اعتراض دانشجویان هنگام سخنرانی روحانی در دانشگاه تهران

جمعی از دانشجویان هنگام سخنرانی آخوند روحانی در دانشگاه تهران در بیرون دانشگاه با شعار دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد دست به اعتراض زدند.

دانشجویان معترض در مقابل دانشگاه تهران شعار می‌دادند: گرانی، بیکاری جواب بده روحانی

دانشجویان اجازه نیافتند هنگام سخنرانی روحانی وارد دانشگاه شوند.

یک دختر دانشجو هنگامی که آخوند روحانی در سالن دانشگاه تهران بود فریاد زد چرا دانشجویان را به سالن راه ندادید.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات