728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین تهران و بدر توس مشهد

غارت شدگان کاسپین-۱
غارت شدگان کاسپین-۱

روز دوشنبه ۲۸آبان در تهران بر طبق فراخون قبلی غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل این قوه قضاییه رژیم تجمع کردند.آنها خواهان بازگرداندن سپرده‌های خود شدند.معترضان شعار می‌دادند:

غارت ملی شده غصب امانت شده

کاسپین دزدی کرد دولت حمایت کرده

پولهایی که دست شماست تمام دارایی ماست.

همچنمین غارت‌شدگان مؤسسه بدر توس از شرکتهای زیر مجموعه مؤسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران رژیم در اعتراض به عدم پرداخت سپرده‌هایشان دست به تجمع اعتراضی زدند.معترضان نیز خواهان برگرداندن سپرده‌های غارت شده خود شدند.

غارت‌شدگان کاسپین -۲

غارت‌شدگان کاسپین -۱

غارت‌شدگان کاسپین تهران -۳

غارت‌شدگان کاسپین تهران -۲

غارت شدگان در مقابل قوه قضاییه رژیم شعار می‌دادند:

پولهایی که دست شماست تمام دارایی ماست

غارت شدگان همچنین شعار میدادند :

غارت ملی شده غصب امانت شده

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

غارت شده کاسپین دوسال دروغ شنیده

معترضین کاسپین در تهران شعار میدادند :

محکمه عدالت اجرا باید گردد این سیف دزد خائن اعدام باید گردد

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات