728 x 90

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران - ۱۰ دیماه ۹۸
تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین در تهران - ۱۰ دیماه ۹۸

غارت‌شدگان کاسپین در تهران امروز سه‌شنبه ۱۰دیماه ۹۸ در اعتراض به عدم پرداخت و رسیدگی به مطالبات خود پس از سه سال آوارگی در خیابان ولی عصر مقابل دفتر قضاییه آخوندی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین در تهران

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0a57ae0d-b7ea-414f-80e3-1600c278269e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات