728 x 90

سه تجمع اعتراضی در زنجان، اصفهان و کرج

تجمع کارگران روغن جهان مقابل استانداری زنجان
تجمع کارگران روغن جهان مقابل استانداری زنجان

روز شنبه سوم آذر۹۷سه تجمع اعتراضی توسط کارگران روغن نباتی زنجان، کشاورزان شرق اصفهان در روستای قارنه و کارکنان بیمارستان موسوم به خمینی کرج برگزار شد.

کارگران روغن نباتی در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت شغلی و عدم پرداخت مطالباتشان، کشاورزان شرق اصفهان در روستای قارنه در اعتراض به ندادن حقابه و کارکنان بیمارستان موسوم به خمینی کرج در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف بیمارستان و پرداخت نشدن یک‌سال مطالبات مزدی تجمع خود را برگزار کردند.

 

تجمع دوباره کارگران روغن جهان مقابل استانداری زنجان

روز شنبه ۳آذر جمع زیادی از کارگران روغن نباتی جهان در زنجان، در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت شغلی و عدم پرداخت مطالباتشان، در مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

 

تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در روستای قارنه 

روز شنبه سوم آذر ۹۷کشاورزان معترض به تجمع خودشان در محل پمپاژ آب به یزد در کنار روستای قارنه از توابع شهر زیار اصفهان به تجمع خودشان ادامه دادند. کشاورزان از قبل در این محل چادر نیز زده بودند.

کشاورزان از شب قبل در این محل حضور حضور داشتند.

کشاورزان مظلوم برای صرف ناهار که فقط کمی پنیر و یک تکه نان و یک عدد خیار بود، به مهدیه قارنه رفتند.

 

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان موسوم به خمینی کرج

کارکنان بیمارستان خمینی کرج روز شنبه برای ششمین روز متوالی در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف بیمارستان و پرداخت نشدن یک‌سال مطالبات مزدی در مقابل بیمارستان تجمع کردند.