728 x 90

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان در چندین شهر به برگزاری حضوری امتحانات با شعار «‌امتحان حضوری نمیخوایم نمیخوایم»

تجمع اعتراضی دانش آموزان
تجمع اعتراضی دانش آموزان

 امروز شنبه ۱۸ اردیبهشت، دانش‌آموزان پایه نهم و دوازدهم در چندین شهر با تجمع در برابر ساختمان اداره آموزش و پرورش رژیم خواستار لغو برگزاری امتحانات حضوری شدند. این اعتراضها تا کنون در شهرهای ایلام ، همدان ، کرمان ، بندر عباس ، شیراز، نسیم شهر تهران   و ... گزارش شده است.

این دانش‌آموزان با نگرانی نسبت به ابتلای ویروس کرونا حاضر به برگزاری امتحانات حضوری نیستند.

آنها شعار می‌دادند: امتحان حضوری نمیخوایم نمیخوایم

 

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان بندر عباس

 

روز شنبه ۱۸ اردیبهشت دانش‌آموزان در اعتراض به امتحانانت حضوری مقابل اداه کل آموزش و پرورش هرمزگان تجمع برگزار کردند آنها شعار می‌دادند: امتحان حضوری نمیخوایم نمیخوایم.

 

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان کرمان

 

 روز شنبه ۱۸ اردیبهشت دانش‌آموزان پایه نهم و دوازدهم کرمانی در اعتراض به امتحانات حضور مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش کرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند آنها شعار می‌دادند:  امتحان حضوری نمی خوایم  .

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان شیراز

-شیراز

 

 

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان همدان

 دانش آموزان  همدان در اعتراض بە برگزاری حضوری امتحانات پایان سال در شرایط همە گیری ویروس کرونا روز شنبه ۱۸ اردیبهشت تجمع اعتراضی برگزار کردند .

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان نسیم‌شهر

روز شنبه ۱۸ اردیبهشت دانش‌آموزان نسیم‌شهر تهران پایه نهم و دوازدهم در اعتراض به برگزاری امتحانات حضوری در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند. خانواده‌های دانش‌آموزان در حمایت از فرزندانشان به این تجمعات پیوستند. آنان شعار میدادند: «‌امتحان حضوری نمیخوایم نمیخوایم»

 

تجمع اعتراضی دانش‌آموزان ایلام

دانش آموزان ایلام امروز شنبه ۱۸اردیبهشت در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات پایان سال در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا تجمع اعتراضی برگزار کردند.