728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد مشهد

اعتراضات
اعتراضات

دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد مشهد در اعتراض به افزایش بی‌ضابطه و غیرقانونی شهریه‌ها امروز دوشنبه ۲۲شهریور دست به تجمع اعتراضی زدند.

-تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد مشهد

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات