728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی دانشکده هرمزگان

 بندرعباس.تجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی دانشکده هرمزگان - ۱۶مهر۹۸
بندرعباس.تجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی دانشکده هرمزگان - ۱۶مهر۹۸

دانشجویان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در گرگان و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی هرمزگان در بندرعباس روز سه‌شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان در اعتراض به افزایش پذیرش دانشجو و کمبود شدید امکانات، کلاس‌ها را تعطیل و تجمع کردند.

روی یکی از تراکتهایی که دانشجویان در دست داشتند نوشته شده بود: «دانشکده دندانپزشکی در حال نابودی».

بندرعباس.تجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی دانشکده هرمزگان

بندرعباس.تجمع اعتراضی دانشجویان دندانپزشکی دانشکده هرمزگان