728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران در اعتراض به ادامه بازداشتها و صدور احکام قضایی برای دانشجویان

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران

عصر روز سه‌شنبه ۴تیر۹۸ جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به ادامه بازداشتها و صدور احکام قضایی برای دانشجویان، در این دانشکده تجمع کردند. دانشجویان خواستار پاسخگویی کارگزاران سرکوبگر رژیم در دانشگاه شدند و تهدید کردند در صورت ادامه اقدامات سرکوبگرانه به اعتراضات خود ادامه می‌دهند.