728 x 90

تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس برای دومین روز متوالی

تهران.دومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس.970127
تهران.دومین روز تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس.970127

امروز  دوشنبه 27فروردین 97 جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان در اعتراض به سیاستهای کارگزاران رژیم در این دانشگاه و اجاره دادن امکانات دانشگاه به بخش خصوصی تجمع کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات