728 x 90

تجمع اعتراضی داروسازان در اصفهان مقابل دانشگاه علوم پزشکی

تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی

جمعی از داروسازان در اصفهان امروز پنجشنبه ۲۶فروردین مقابل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع در روز چهارشنبه ۲۵فروردین در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، همدان و رشت در اعتراض به مشکلات عدیده این صنف هم برگزار شده بود.