728 x 90

تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مقابل قضاییه جلادان در تهران و بندرعباس

تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام
تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام

درپی افزایش اعدام‌های جنایتکارانه زندانیان طی هفته‌های اخیر، شماری از خانواده‌های محکومین به اعدام، امروز دوشنبه ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران مقابل قضاییه رژیم واقع در خیابان کشاورز و هم‌چنین در بندرعباس تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار توقف ظالمانه حکم اعدام عزیزانشان شدند.
آنها با در دست داشتن پلاکاردها و تراکتهایی از جمله:
بابامو اعدام نکنید

نه به اعدام خواستار توقف اعدامها شدند.

 

تهران - تجمع اعتراضی خانواده‌های محکومین به اعدام مقابل قضاییه رژیم واقع در خیابان کشاورز -۲۵ اردیبهشت

 

بندرعباس - تجمع اعتراضی خانواده‌های محکومین به اعدام مقابل زندان بندرعباس  -۲۵ اردیبهشت

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f539389e-ec68-4190-9a99-d7447064fc07"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات