728 x 90

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان مقابل استانداری

تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان
تجمع بازنشستگان فولاد اصفهان

صبح امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، قریب به ۳۵۰ تن از بازنشستگان فولاد در مقابل ساختمان استانداری رژیم در اصفهان تجمع و اعتراض زدند. آنان خواستار حقوق به تعویق افتاده خود شدند. بازنشستگان برای این تجمع از شهرهای مختلف استان از جمله نجف آباد، مبارکه و فلاورجان به اصفهان آمده بودند.
بازنشستگان در این تجمع تراکتهایی در دست داشتند که از جمله روی آن نوشته شده بود:
درمان مطابق آئین نامه بیمه
عمر و حوادث عین آئین نامه
خدمات مفاد آئین نامه
بازنشستگان در این تجمع شعار می دادند:
فولادگران دیروز درماندگان امروز

قیام

در پی فراخوان بازنشستگان در برگزاری تجمع اعتراضی در برابر استانداری اصفهان ، امروز شنبه حدود ۳۵۰ نفر از بازنشستگان امروز با وجود خطر کرونا با حضور در تجمع ندای اعتراض و حق طلبی خودرا به گوش مسئولین رساندند. معترضان خواستار اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹آیین نامه استخدامی فولاد بودند که مشتمل بر همسان سازی و رفع تبعیض حقوقی در حق بازنشستگان است.

قیام