728 x 90

تجمع اعتراضی بازنشستگان رشت، زنجان و کرمان با شعار «بازنشسته می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»

تجمع اعتراضی بازنشستگان در  رشت، زنجان و کرمان
تجمع اعتراضی بازنشستگان در رشت، زنجان و کرمان

بازنشستگان تأمین اجتماعی رشت، زنجان و کرمان امروز دوشنبه ۳۰خرداد مجدداً به کف خیابان‌ها آمدند و حق خود را فریاد زدند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی رشت شعار دادند:
«عزا عزاست امروز روز عزاست امروز بازنشسته بی‌پناه صاحب عزاست امروز»
«بازنشسته می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»


بازنشستگان تأمین اجتماعی زنجان امروز دوشنبه ۳۰خرداد به خیابان آمدند و شعار «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز حقوق بازنشسته زیر عباست امروز» سر دادند.

 

بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمان روز دوشنبه ۳۰خرداد با سرود «ای ایران ای مرز پرگهر» تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.


										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6ae1b0cd-56d0-496e-a346-b60802679182"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات