728 x 90

تجمع اعتراضی و اعتصاب در شهر های میهن سه شنبه اول بهمن ۹۸

 اعتصاب کارکنان پتروشیمی
اعتصاب کارکنان پتروشیمی

روز سه‌شنبه اول بهمن ۹۸ کارکنان پتروشیمی موسوم به بندر خمینی (بندر شاهپور سابق) در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات‌شان دست به اعتصاب زدند.

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان موسسه کاسپین در تهران

روز سه‌شنبه اول بهمن ۹۸ جمعی از غارت‌شدگان موسسه مالی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران خامنه‌ای، در اعتراض به اموال به غارت رفته‌شان در مقابل ساختمان هیئت تصفیه این مؤسسه غارتگر در تهران تجمع کردند.

 

تجمع اعتراضی پرسنل راه‌آهن اسلام‌آباد غرب 

 

روز سه‌شنبه اول بهمن ۹۸ پرسنل راه آهن اسلام آباد غرب در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق‌شان و همچنین تعطیلی پروژه در مقابل دفتر امام جمعه خامنه‌ای و فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

تجمع اعتراضی پرسنل راه‌آهن اسلام‌آباد غرب

 

 

تجمع اعتراضی ساکنان شهرستان کاکی

روز سه شنبه ۱ بهمن ۹۸ جمعی از مردم شهرستان کاکی واقع در استان بوشهر در اعتراض به بحران آب و سوخت که زندگی روزانه آنها را مختل کرده است درمقابل شورای قلابی شهر تجمع کردند.

لازم به توضیح است که ۱۲ ساعت در روز آب در شبکه‌آبرسانی شهرستان کاکی قطع است. همچنین جایگاه‌های «سی ان جی» نیز در این شهرستان به دلیل کمبود قطعه از کار افتاده است. 

شهرستان کاکی از نقاط محروم ایران است که حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت دارد.

تجمع اعتراضی ساکنان شهرستان کاکی به بحران آب