728 x 90

تجمعهای اعتراضی معلمان و دانشجویان در اردبیل و قوچان

قوچان.تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی
قوچان.تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی

روز یکشنبه 23اردیبهشت 97 جمعی از معلمان در اردبیل در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تبعیض دست به تجمع زدند.

در قوچان نیز روز یکشنبه۲۳اردیبهشت ۹۷ دانشجویان دانشگاه صنعتی این شهر در اعتراضی به وضعیت سنوات تحصیلی در مقابل ساختمان گرداننده این دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان معترض در این تجمع، خواستار رعایت عدالت آموزشی و استفاده از فرصتهای برابر همانند سایر دانشگاهها شدند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات