728 x 90

تأکید خامنه‌ای بر به‌کارگیری بسیجیان سرکوبگر به‌بهانه کرونا

خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع
خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع

خامنه‌ای در دستوری به وزیر بهداشت تحت‌امر خود بر به کارگیری بسیجیان سرکوبگر به بهانه کرونا تأکید کرد.

وی در پیامی به نمکی، که سیاست‌های مجرمانه و به‌ویژه پنهان‌کاری ولی‌فقیه ارتجاع در قبال فاجعه کرونا را پیش برده است، از وی قدردانی کرد و نوشت: «بهره‌گیری از کمک نیروهای بسیج کمک بزرگی به‌رهایی کشور از این عارضه همه‌گیر خواهد کرد».

 

در حالیکه اقدامات انجام شده وزارت بهداشت رژیم حتی از سوی چند وزیر بهداشت قبلی رژیم از جمله پزشکیان نایب‌رئیس مجلس آخوندی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و از بابت شیوع کرونا خطرناک توصیف شده است، خامنه‌ای برای تقویت نمکی از وی تشکر کرد و نوشت: «طرح غربالگری کار بزرگی است». (خبرگزاری حکومتی فارس ۱۰فروردین۹۹)