728 x 90

تأکید وزیر دفاع انگلستان بر تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

بن والاس وزیر دفاع انگلستان
بن والاس وزیر دفاع انگلستان

بن والاس وزیر دفاع انگلیس روز ۱۷شهریور طی مصاحبه‌یی بر تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی تأکید کرد. وی در پاسخ به این سؤال که انگلستان به رژیم ایران تسلیحات خواهد فروخت گفت: «خیر ما سالیان است که به رژیم ایران تسلیحات نفروخته‌ایم، تحریم تسلیحاتی تا ماه اکتبر هنوز وجود دارد این به این معنی نیست که ما در اینجا تحریم تسلیحاتی را بر خواهیم داشت».

وی افزود: «ما فکر می‌کنیم رژیم ایران برجام را نقض می‌کند».