728 x 90

بیان حقیقت برای مردم ایران و ثبت در تاریخ ـ نصرالله اسماعیل‌زاده ـ قسمت چهارم

کتاب بیان حقیقت برای مردم ایران و ثبت در تاریخ ـ نصرالله اسماعیل‌زاده
کتاب بیان حقیقت برای مردم ایران و ثبت در تاریخ ـ نصرالله اسماعیل‌زاده

چهارمین قسمت کتاب «بیان حقیقت برای مردم ایران و ثبت در تاریخ» نوشته مهندس نصرالله اسماعیل‌زاده کارشناس ارشد در مهندسی و طراحی سیستم‌های ارتباطات، عضو شورای ملی مقاومت و از زندانیان سیاسی زمان شاه که در سال۱۳۵۰ و در جریان ضربه معروف ساواک به سازمان مجاهدین خلق ایران همراه با بنیانگذار کبیر مجاهدین در یک روز دستگیر شد و دو سال هم در زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم شاه بود.

آقای اسماعیل‌زاده مشاهدات و اطلاعات خودش از اون ضربه رو در این کتاب با خوانندگانش به اشتراک گذاشته است.

در قسمت چهارم شاهد شهادتهای تاریخی در مورد دوران بازجویی و شکنجه‌های مجاهدین در سال۱۳۵۰ و چگونگی کور کردن سرنخهای وسیعی که ساواک در همان یورش اول شهریور ۵۰ به‌دست آورده بود، به‌ویژه توسط برادر مسعود هستیم. هم‌چنین در همین شهادتها به فعالیت‌های شهید بزرگ حقوق‌بشر دکتر کاظم رجوی در سوئیس می‌پردازیم.

به‌همین مناسبت ابتدا، به‌یک سند دولتی سوئیس به تاریخ اول می‌۱۹۷۲ (۱۱اردیبهشت ۱۳۵۱) می‌پردازیم که ابعاد کارزار بزرگ دکتر کاظم رجوی در سوئیس را نشان می‌دهد. یادآوری می‌کنیم که اولین گروه از مرکزیت مجاهدین شامل شهیدان والا علی باکری، ناصر صادق، علی میهندوست و محمد بازرگانی ۱۲روز قبل از تحریر این گزارش برای ثبت در پرونده تیرباران شده بودند و برادر مسعود هم در روزهای بعد به هنگام انتقال به قزل قلعه از آن اعدامها توسط برادر مجاهد عباس داوری در مینی‌بوس انتقال زندانیان مطلع شده بود.

سند حاضر که فقط یادداشت در مورد برخی مراجعات برای ممانعت از اعدام مسعود رجوی برای ثبت در پرونده است در سایت دولتی دودیس در سوئیس بعد از ۳۰سال از طبقه‌بندی خارج شده و در دسترس عموم قرار گرفته. مرکز تحقیقاتی دودیس (اسناد دیپلماتیک‌سوئیس) یک مؤسسه آکادمی علوم انسانی و اجتماعی سوئیس است. دودیس به‌عنوان مرکز عالی برای مطالعات تاریخ سیاست خارجی سوئیس، از سال۱۸۴۸ تحقیقات اساسی در مورد تاریخ معاصر سوئیس را گزارش می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fa216de8-9d9e-4672-b331-595b54356dfd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات