728 x 90

بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد، محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی و فراخوان به محاکمه سران رژیم

کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد، محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی
کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد، محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی
  • بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد، محکومیت اعدام شهید قیام مصطفی صالحی و فراخوان به محاکمه سران رژیم .
  • اعزام فوری یک هیأت تحقیق بین‌المللی به زندانهای ایران ضروری است.
  • سران اصلی رژیم مسئول قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ بودند که عفو بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر آن را جنایت علیه بشریت می‌دانند و به این خاطر بایستی توسط یک دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند.

کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد طی بیانیه‌یی اعدام مصطفی صالحی در ۵اوت – ۱۵مرداد در زندان دستگرد اصفهان را قویاً محکوم می‌کند، او در یک روند غیرقانونی به اتهام هدایت قیام در دسامبر ۲۰۱۷ –و ژانویه ۲۰۱۹ - محکوم شده است.

علیه حکم اعدام تظاهر کنندگان در ایران در هفته‌های اخیر یک کارزار بر روی شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت که میلیونها نفر را جذب کرده بود. با این همه رژیم ایران نشان داد که می‌خواهد از این اعدامها برای ایجاد رعب و وحشت با یک توده مردم خشمگین مقابله کند. رژیم ایران بالاترین آمار اعدامها را نسبت به جمعیت در جهان دارد.

سران اصلی رژیم ایران مسئول قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ بودند، عفو بین‌الملل و سایر سازمانهای حقوق‌بشری آنرا یک جنایت علیه بشریت می‌دانند و به این خاطر بایستی توسط یک دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند.

کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد از دولت ایتالیا و ارگانهای اتحادیه اروپا می‌خواهد که به فراخوان سازمان ملل بپیوندند و اعدامها را محکوم کنند. این کمیته خواستار اعزام یک هیأت بین‌المللی برای تحقیق در مورد وضعیت زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی است.

رئیس کمیته: استفانیا پتزوپانه نماینده پارلمان

رئیس مشترک: آنتونیو تاسو نماینده پارلمان

هماهنگ کننده: پرفسور آنتونیو استانگو