728 x 90

بیانیه‌ها و پیامهای بیش از ۳۰۰تن از پزشکان ایتالیا و بلژیک، محکومیت پنهان‌کاریهای مجرمانه رژیم آخوندی در فاجعه کرونا

بیانیه‌ها و پیامهای بیش از ۳۰۰ تن از پزشکان ایتالیا و بلژیک
بیانیه‌ها و پیامهای بیش از ۳۰۰ تن از پزشکان ایتالیا و بلژیک

بیش از ۳۰۰تن از پزشکان ایتالیایی و بلژیکی؛ از انجمن مدیران پزشکی در استان تورینو ایتالیا، شورای مجتمع پزشکی شهر کونئو، سندیکای پزشکان در استان پیه‌مونته؛ گروهی از پزشکان و کادر درمانی شهر برگام ، و هم‌چنین گروهی از پزشکان بلژیکی طی بیانیه‌ها و پیامهای جداگانه پنهان‌کاریهای مجرمانه و اقدامات فریبکارانه رژیم آخوندی در فاجعه کرونا را محکوم کردند. آنها از سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی خواستار اعزام هیاتهای نظارت بین‌المللی برای کشف فجایع پزشکی ناشی از پنهان‌کاری رژیم آخوندی شدند. پزشکان ایتالیایی و بلژیکی همبستگی خود را با پزشکان و پرستاران ایران اعلام کردند.

انجمن مدیران پزشکی ایتالیا در برگیرنده بیش از ۲۰هزار عضو و جامعه نظام پزشکی ایتالیا در برگیرنده حدود ۲۰هزار پزشک و دندانپزشک است.