728 x 90

بیانیه زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران از زندان گوهردشت درباره معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی برای استرداد تروریستها

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج

انحراف از اصول و آلوده شدن به پراگماتیسم به‌عنوان چتر سیاسی دنیای بورژوازی و زیر پا گذاشتن تمام پرنسیبهای سیاسی، اخلاقی، انسانی و اجتماعی که حاصل قرنها مبارزه تمامی آزادیخواهان جهان با غاصبان آزادی به بهای نثار میلیونها جان، خون، امید، آرمان و زندگی به‌دست آمده است شوربختانه در جهان سود و بازار سکه رایجی شده است که معامله با فاشیستی‌ترین و جنایتکارترین حکومتها و رهبران جهان را امری طبیعی و به‌اصطلاح واقع‌بینانه می‌نماید! در جهانی که در برابر تروریسم و سرکوب عیان حکومتهای استبدادی و نیروهای بنیادگرا و قرون‌وسطایی سکوت پیشه می‌کند تا مبادا شریان انرژی و بازار بخطر بیفتد، در جهانی که حقوق‌بشر و کرامت انسانی آن در پشت مرزهای کشورهای اروپایی هنگامی‌که صداها هزار مهاجر بی‌سرپناه که بر اثر جنگهای نیابتی کشورهای مرکز آواره کوه‌ها، بیابانها، جنگلها و دریاها می‌شوند، به پایان می‌رسد و مرثیه‌ای می‌شود برای انسانیت و حقوق‌بشر و تمامی احزاب سیاسی جهان به‌اصطلاح متمدن و آزاد!

از چپ بورژوایی تا راست افراطی که خود باعث و بانی وضعیت موجود در جهان هستند، سکوت می‌کنند، معامله با بانکدار تروریسم، رکورددار اعدام و یکی از بزرگترین ناقضان حقوق‌بشر در جهان ظاهراً هیچ قبح و ایرادی ندارد! لایحه استرداد دیپلمات تروریست اسدالله اسدی به رژیمی که خود دستور بمب‌گذاری به وی را داده است نقض آشکار ارزشهای جهانشمول دموکراسی، حاکمیت قانون و مبارزه با تروریزم می‌باشد.

این معامله شرم‌آور با فاشیسم دینی مصونیت جهانی در مقابله با تروریسم را از بین خواهد برد و بلژیک و اروپا را تبدیل به خانه امن تروریستهای رژیم خواهد کرد. یقینا تصویب این لایحه ننگین در پارلمان بلژیک و استرداد دیپلمات تروریست رژیم، جهان را ناامن‌تر خواهد کرد و انسانیت و عدالت را بی‌سرپناه‌تر. لذا برای ما زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان گوهردشت که مقاومت خونفشانمان بزرگترین قربانی تروریزم رژیم بوده و هم‌چنان هدف شماره یک ترور رژیم به‌شمار می‌رود مبرهن است که مماشات با رژیم، دور خیز برداشتن ماشین ترور رژیم علیه مخالفانش در داخل و خارج از کشور می‌باشد و این اشتباه تاریخی دامن خود اروپائیان را نیز خواهد گرفت. از این رو از تمامی آزادیخواهان ایران و جهان و اشرف‌نشانهای خارج از کشور استدعا داریم تا با افشاگریها، آکسیونها، تظاهراتها و تشدید فشار بر افکار عمومی، دولتمردان، فعالان سیاسی و مدنی و هم‌چنین رسانه‌ها با تمام قوا، حاضر در میدان مانع از تصویب این لایحه ننگین شوند.

 

جمعی از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان گوهردشت

تیرماه۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/89773671-13fc-4222-9d08-61e893677ddb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات