728 x 90

بیانیه جامعه پزشکی استان گلستان در حمایت از قیام قهرمانانه کازرون

بیانیه جامعه پزشکی استان گلستان در حمایت از قیام قهرمانانه کازرون
بیانیه جامعه پزشکی استان گلستان در حمایت از قیام قهرمانانه کازرون

هر روز از هرگوشه این میهن ستمزده صدای فریاد و اعتراض و دادخواهی بلند است، رژیم سراپا فاسد ولایت فقیه در حالی که ثروتهای این مردم فقیر را غارت و چپاول می‌کند و در حالی که هزاران میلیارد صرف حفظ بقا حکومتهای فاسد چون خود می‌کند، در برابر کوچکترین اعتراض و حق‌طلبی مردم به‌جان آمده که جز خواسته بر حق خود را طلب نمی‌کنند، جوابی جز گلوله بر بدن مردم بی‌دفاع ندارد و بقول قران،، و اذا بطشتم بطشتم جبارین،، و چون به سرکوب و خشونت برعلیه مردم دست دراز می‌کنند، هم‌چون جباران از هیچگونه رذیلتی باک ندارند.

راستی جامعه جهانی و ارگانهای ناظر بین‌المللی کجا هستند؟ تجارت نفت و خون تا کجا باید کشورهای تحت ستم وسرکوب را به نابودی و فقر بکشاند؟

ما جمعی از اعضاء جامعه پزشکی استان گلستان اعتراض شدید خود را در قبال سرکوب و کشتار مردم ستمزده کازرون و بی‌تفاوتی جامعه بین‌الملل اعلام میداریم.

 

جامعه پزشکی استان گلستان

۲۷اردیبهشت۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات