728 x 90

بیانیه اتحادیه اروپا: رژیم ایران پس از ۱۸ماه هنوز توضیحات کامل و معتبر فنی از وجود ذرات مواد هسته‌یی ارائه نداده است

اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا

نگرانی اتحادیه اروپا از پاسخ ندادن رژیم به سؤالات آژانس

اتحادیهٔ اروپا روز پنجشنبه ۱۴ اسفند طی بیانیه‌یی نسبت به عدم همکاری رژیم ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی و اعلام کرد: اتحادیه اروپا با نگرانی عمیق یادآوری می‌کند که پس از ۱۸ ماه، رژیم ایران هنوز توضیحات کامل و معتبر فنی در مورد وجود ذرات مواد هسته‌یی در اولین محل ذکر شده در گزارش، ارائه نداده است. علاوه بر این ما با نگرانی عمیق یادآوری می‌کنیم رژیم ایران هنوز به سؤالات آژانس در مورد مکان دوم ذکر شده در گزارش پاسخ نداده است. پیشرفت نکردن شفاف‌سازی در مورد این موضوعات، غیرقابل قبول است و جای نگرانی جدی دارد.

به‌دنبال نشست شورای حکام در روز پنجشنبه ۱۴اسفند اتحادیه اروپا در بیانیه‌یی نگرانی‌های خود در رابطه با فعالیت‌های اتمی رژیم آخوندی را اعلام کرد. این بیانیه در سایت اسناد آژ‌انس بین‌المللی انرژی اتمی درج شده است.

در بخشهایی از این بیانیه آمده است:

اتحادیه اروپا با نگرانی عمیق یادآوری می‌کند که پس از ۱۸ماه، رژیم ایران هنوز توضیحات کامل و معتبر فنی از حضور ذرات مواد هسته‌یی در اولین محل ذکر شده در گزارش، ارائه نداده است. در نتیجه، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی هنوز نمی‌تواند استدلال کند که ممکن است مواد هسته‌یی اعلام نشده در این مکان اعلام نشده وجود داشته باشد و این مواد هسته‌یی ممکن است توسط رژیم ایران تحت توافقنامه پادمان ان.پی.تی گزارش نشده باقی بمانند. اتحادیه اروپا به‌شدت نگران است.
این کار، فاقد همکاری کامل و سریع است و مصرانه از رژیم ایران می‌خواهد تا این مقولات را بدون تأخیر بیشتر، روشن و حل و فصل نماید.


ــ‌ـ علاوه بر این ما با نگرانی عمیق یادآوری می‌کنیم که رژیم ایران هنوز به سؤالات آژانس در مورد مکان دوم ذکر شده در گزارش پاسخ نداده است. محل احتمالی فعلی اورانیوم طبیعی به شکل یک دیسک فلزی نیز باید مشخص شود.

ـــ سرانجام، اتحادیه اروپا خاطرنشان می‌کند که پاسخ رژیم ایران به سؤالات مربوط به‌وجود ذرات اورانیوم آنتروپوژنیک در مکانهای سوم و چهارم ذکر شده در گزارش کماکان باقی مانده است که در نتایج تحلیلی نمونه‌های زیست‌محیطی گرفته شده توسط آژانس در اوت و سپتامبر۲۰۲۰ اشاره شده است.

ـــ عدم پیشرفت برای شفاف‌سازی این موضوعات، غیرقابل قبول است و جای نگرانی جدی دارد. اتحادیه اروپا ضمن استقبال از آمادگی مدیرکل برای درگیر کردن رژیم ایران در یک تلاش فعال و متمرکز برای شکستن بن‌بست و روشن و حل این مسائل بدون هیچگونه تأخیر بیشتر از رژیم ایران مصرانه می‌خواهد که برای روشن کردن همه مسائل در انتظار، فوراً و فعالانه با آژانس همکاری کند.

ـــ اتحادیه اروپا با نگرانی عمیق تصمیم رژیم ایران که در نامه خود در ۱۵ فوریه۲۰۲۱ به این آژانس داده شده در توقف اقدامات شفافیت داوطلبانه طبق آنچه در برجام از ۲۳فوریه۲۰۲۱ پیش‌بینی شده از جمله کد اصلاح شده ۳.۱ از ترتیبات جانبی به پادمان ایران را یادآور می‌شود.

ـــ همان‌گونه که در این گزارش آمده اجرای کد ۳.۱ اصلاح شده توافقنامه‌های فرعی توافقنامه پادمان (رژیم) ایران یک تعهد قانونی تحت توافقنامه پادمان جامع است و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند یک جانبه اصلاح شود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا توافق‌نامه‌های پادمان جامع همراه با پروتکل الحاقی را به‌عنوان استانداردهای فعلی راستی‌آزمایی بررسی می‌کند. اتحادیه اروپا از رژیم ایران می‌خواهد تا اجرای کد ۳.۱ اصلاح شده توافقنامه‌های فرعی توافقنامه پادمان خود را ادامه بدهد و اجرای کلیه اقدامات شفافیت را که در برجام پیش‌بینی شده از جمله اجرای پروتکل الحاقی را از سر بگیرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/676e42d3-e27a-4ecb-b033-cb0593600269"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات