728 x 90

بیانیهٔ کمیتهٴ پارلمانترها و شهرداران بلژیک برای یک ایران دمکراتیک: محکومیت خشونت وحشیانهٔ رژیم علیه تظاهر کنندگان در اصفهان و استانهای همجوار

بیانیه کمیته پارلمانترها و شهرداران بلژیک
بیانیه کمیته پارلمانترها و شهرداران بلژیک

بیانیهٔ کمیتهٴ پارلمانترها و شهرداران بلژیک برای یک ایران دمکراتیک:

محکومیت خشونت وحشیانهٔ رژیم علیه تظاهر کنندگان در اصفهان و استانهای همجوار

فراخوان به‌اقدامات جدی برای آزادی دستگیر شدگان

بحران آب دور جدیدی از اعتراضات را در اصفهان و دیگر استانهای ایران به‌راه انداخت.

رژیم سفاک (حاکم بر) ایران به جای چاره‌جویی (برای بحران آب)، بار دیگر با گلوله پاسخ داد و به‌سوی معترضان آتش گشود.

محققان محیط‌زیست می‌گویند مقامات پس از ۴۲سال غارت، سیاست‌های فاجعه‌بار رژیم باعث ایجاد یک بحران شدید آب شده است. سپاه پاسداران صدها سد را عمدتاً برای استخراج تأسیسات هسته‌یی خود بدون بررسی علمی ساخته است. تونل‌های زیرزمینی در زاینده رود اصفهان به‌منظور انحراف جریان رودخانه و هدایت آن به سمت صنایع نظامی و سایر پروژه‌های غارتگر ساخته شد. در نتیجه اکنون نه تنها خطر خشک شدن زاینده رود، بلکه خشک شدن بسترهای آب زیرزمینی نیز وجود دارد.

روز جمعه ۲۸آبان دهها هزار نفر از مردم در حمایت از اعتراض کشاورزان به‌ کم‌آبی و سیاست چپاولگری رژیم که منجر به‌ خشک‌شدن زاینده‌رود و نابودی کشاورزی و دامداری شده است، تظاهرات کردند.

ما در کمیته پارلمانترها و شهرداران بلژیک برای یک ایران دمکراتیک از دولت بلژیک خواهان این موارد هستیم.

-محکومیت خشونت وحشیانهٔ رژیم ایران علیه تظاهر کنندگان در اصفهان و استانهای همجوار.

- به‌رسمیت شناختن ندای مردم ایران برای دموکراسی و آزادی.

ما هم‌چنین از دولت بلژیک و جامعهٔ جهانی می‌خواهیم اقدامات جدی و مؤثری را برای تضمین آزادی دستگیر شدگان در تظاهرات انجام دهند.

تا زمانی که آخوندها در قدرت بمانند، فقر، بیکاری و بیماری هر روز در ایران بیشتر خواهد شد. زیرا حکومت نیازهای اساسی مردم مانند آب، برق، نان، مسکن ارزان قیمت و واکسن را رد می‌کند و در عوض سرمایه‌گذاری هنگفتی روی تروریسم منطقه‌یی و برنامهٔ موشکی خود می‌کند.

کمیته پارلمانترها و شهرداران بلژیک برای یک ایران دمکراتیک

دیرک کلاس، رئیس کمیته، سناتور و شهردار افتخاری

پیر گالان، سناتور افتخاری و رئیس سازمان جهانی علیه شکنجه-اروپا

مارک دمسماکر، سناتور، نماینده افتخاری پارلمان اروپا

سرژ دو پاتول، نمایندهٔ پیشین پارلمان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e811a20d-db25-428a-9dac-f4618b1cb578"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات