728 x 90

شیپورها نواخته شد، برای نبرد بپاخیزید!

مریم رجوی: «حالا دوباره شیپورها نواخته شد. به هدف چشم بدوزید و برای نبردی که انتهایش فتح و آزادی است بپاخیزید. این سرودی است که قطعاً به واقعیت خواهد پیوست...
بله روز حسابرسی از آخوندهای حاکم در راه است. روز واژگونی این نظام پلید در راه است. و من تا بن استخوان به پیروزی آزادی یقین دارم زیرا به شما نگاه می‌کنم و به شما تکیه دارم و تکیه‌گاه همه ما مسعود است. پس می‌توان و باید»!
مسعود رجوی: «صدایتان علیه دیکتاتوری هر چه بلندتر، فریادتان برای آزادی هر چه کوبنده‌تر، مشت‌هایتان گره‌کرده‌تر و گام‌هایتان هر چه استوارتر...».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3aa43635-3fcb-4bbc-9306-fee94bd1915a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات