728 x 90

به‌درک واصل شدن داوود رحمانی سردژخیم شکنجه‌گاه قزل‌حصار در دههٔ ۶۰

زندان قزلحصار
زندان قزلحصار

داوود رحمانی همکار لاجوردی و سر دژخیم شکنجه‌گاه قزل‌حصار در دههٔ۶۰، که سازنده محفظه‌های قبر برای شکنجه زندانیان سیاسی به‌ویژه زنان بود، در ۷۶ سالگی در اثر بیماری به درک واصل شد.

سردژخیم داوود رحمانی در هزاران اعدام و شکنجه در مورد مجاهدین دست داشت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d84b8c52-588a-4173-a458-db64ebc8c9a5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات