728 x 90

پیامدهای سیل«بحال زنده‌ها باید گریست»

آمدن سیل که از زمره حوادث طبیعی است با خودش مشکلاتی می‌آورد اما در ایران آخوندگزیده لفظ مشکلات ناکافی است و تعبیر فاجعه بار ممکن است نارسا باشد، اما به حقیقت نزدیک‌تر است

آمدن سیل فی نفسه امر عجیبی نیست، اما عجیب آن است که به‌اصطلاح مسئولان حکومتی بعد از ده روز در صحنه غایب هستند و حضورشان محدود به چند شوآف و کمدی استندآپ است.

تعدای همه مثل خامنه‌ای از تهران به گفتاردرمانی مشغول هستند که مردم جواب آنها را با این شعر حافظ می‌دهند که «کجا دانند حال ما سبک‌بالآن ساحلها »

و یا مانند روحانی بعد از اتمام تعطیلات در انبوه محافظان به استان گلستان می‌رود و به‌جای رتق و فتق امور و تسریع آن با جمله این‌که باران در اساس نعمت است نمک به زخم هموطنان سیل‌زده میپاشد

و یا مانند پاسدار وقیح لاریجانی که در مواجهه با هموطن سیل‌زده‌ای که می‌گوید هست و نیستش را سیل نابود کرده می‌گوید الحمدالله که سلامتی!

اما واقعیت دردناک تر داستان پس از سیل است.

سیل فرو خواهد نشست اما بحرانهای ناشی از آن یک به یک سر برخواهد آورد بحرانهایی که متأسفانه با وجود این حکومت نکبت که خودش بالاترین بلیه غیرطبیعی بر ملت ماست هیچ برنامه‌ای برای مدیریت آن نیست.

قطعاً شلاق این بحرانها بسا بسا بر تن سیلزدگان گزنده‌تر از سیل است خوب است به‌صورت دسته‌بندی به خطرها و پیامدها و خسارتهای ناشی از سیل بپردازیم:

کارشناسان خسارات و پیامدهای ناشی از سیل را بسیار کارشناسانه دسته‌بندی کرده‌اند و تقسیم بندیهای خاصی برای آنها قائل هستند از جمله خسارت محسوس و نامحسوس ناشی از سیل.

خسارات محسوس را هم به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی می‌کنند.

در این گزارش برای کوتاه کردن به کلی‌ترین خسارات که هر کدام شرح مفصلی دارد می‌پردازیم:

 • تلفات و ضایعات انسانی.
 • آبگرفتگی منازل و اماکن مسکونی و صنعتی.
 • آبگرفتگی مزارع و از بین رفتن محصولات کشاورزی و تلفات دامی.
 • تخریب تأسیسات زیربنایی نظیر جاده‌ها و پلها و خطوط انتقال برق و شبکه‌های آب و گاز

درهر کدام از موارد فوق سیستم مدیریت بحران باید اقدامات زیر را انجام بدهد:

مناطق مسکونی:

 1. هزینه‌های ایجاد مسکن موقت
 2. پاکسازی منطقه مسکونی و احداث مجدّد
 3. احیاء سیستم خدماتی مانند آب و برق.

کشاورزی:

 1. ازبین رفتن کامل اراضی کشاورزی - هزینه احیاء اراضی و راه‌ها - فرسایش خاک.
 2. از بین رفتن محصولات زراعی و باغی - هزینه عدم تولید و یا تأخیر در تولید - ایجاد عدم امنیت در سرمایه‌گذاری.
 3. خسارات صنایع و خدمات وابسته.
 4. تخریب مراتع.
 5. تأسیسات زیر بنایی - تخریب انهار و شبکه‌های آبیاری و زهکشی - هزینه لایروبی - پرشدن مخازن از رسوب
 6. کشاورزی - تخریب قنوات - تأخیر در آبیاری اراضی و کاهش تولید.
 7. آسیب دیدگی ایستگاه‌های پمپاژ
 8. آسیب دیدگی سرریز سد و بند انحرافی

دامداری:

 1. تلفات دامی - شیوع بیماری
 2. کاهش بازدهی محصولات دامی

صنعت:

 1. تخریب کارخانه‌ها - کاهش تولید - ضایعات زیست محیطی
 2. ایستگاه‌های پست آب و برق.
 3. ضایعات مربوط به مواد اولیه.

خدماتی:

 1. خسارت به شبکهٔ راه‌ها، پلها و راه‌آهن
 2. تخریب ساختمانهای خدمات عمومی - اختلال در حمل و نقل.
 3. تخریب خطوط انتقال نیرو و تلفن - احداث راه‌های موقت.
 4. خسارت وارده به شبکهٔ آب آشامیدنی - پاکسازی راه ها.

بهداشتی:

 1. بازسازی واحدهای بهداشتی - شیوع بیماریها – زیانهای درازمدت بهداشتی.
 2. هزینه درمان و واکسیناسیون - تلفات جانی - ضایعات روانی.
 3. هزینه حمل مجروحان - سالم سازی.
 4. احداث درمانگاههای اضطراری.

زیست محیطی:

 1. تغییرات شرایط فیزیکی حوضه - فرسایش خاک
 2. -ایجاد باتلاق های جدید - تغییر ویژگیهای بیولوژیکی آب - مهاجرت روستائیان
 3. شیوع بیماریها - تغییر در زیستگاه‌های آبی - از بین رفتن تالابها، بایرشدن زمینها

 

حال خود قضاوت کنید حکومتی مسئولانش سرداران جنایتکار سپاه و مدیرانش هم خبرگان اختلاس و غارت هستند آیا انتظار مدیریتی در مقابل سیاهه این بحرانهاست؟!

پیشاپیش برای مدیریت بحران سیل در حکومت آخوندی فقط باید گفت:

بحال زنـــــــــــــــــــــــــــــده‌ها باید گریست