728 x 90

به تشنج کشیده شدن مجلس آخوندی در جریان طرح سؤال از وزیر صمت رئیسی

وزیر صمت آخوند رئیسی
وزیر صمت آخوند رئیسی

مجلس ارتجاع در جریان طرح سؤال از وزیر صمت آخوند رئیسی که روز سه‌شنبه ۵بهمن برگزار گردید متشنج شد و اعضای مجلس ارتجاع به عربده‌کشی و فحاشی علیه یکدیگر پرداختند. تشنج هنگامی رخ داد که آخوند نوروزی به پاسخ وزیر صمت دولت آخوند رئیسی در مورد عدم تعیین مدیرعامل دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا توسط سهامداران ایراد گرفت و از او زمان‌بندی یک ماهه برای انجام این کار خواست.

 

(تعدادی نماینده دور نوروزی جمع می‌شوند)

یک عضو مجلس ارتجاع: چی گفتی

عضو مجلس ارتجاع: گفت نادری پفیوز

مصری رئیس جلسه: میکروفن را باز کنید

عضو مجلس ارتجاع: آقا شوخی بود کاملاً شوخی بود چرا اینجوری نه به خدا کاملاً شوخی بود

رئیس جلسه: آقای دکتر نوروزی

(صحبت اعضای مجلس ارتجاع: آقا وقت بده/ آقا وقت بده بهش حرفت را همین الآن بزن)

مصری: آقا ما نمی‌شنویم کسی رفته گل بچیند؟ نرفته؟

(اعضایمجلس ارتجاع دور نوروزی جمع می‌شوند و او را دلداری می‌دهند)

نوروزی: اگر خود آقای وزیر خود آقای وزیر پشت تریبون می فرماید

یک عضو مجلس ارتجاع: هپلو هپویش که نباید بکنند

مصری: آقای وزیر یک ماهه پذیرفتند دستور بعدی

(همهمه و اعتراض نماینده‌ها)

مصری: نه آقا فقط فرصت صحبت ها تمام شده

(همهمه و اعتراض نماینده‌ها / یکماهه که نمیشه/ به‌عنوان اعتراض جلوی تریبون می‌آیند)

نوروزی: خیلی خب آقای دکتر دو ماه فرصت دادیم باید تعیین بشود من می‌آیم خدمت شما

مصری: پس حضرتعالی وقت مجلس را بی‌زحمت دوستان من چون اصلاً آقای نوروزی را نمی‌بینم دوستان ازدحام کردند

(همهمه و اعتراض نماینده‌ها)

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4b67db37-545e-4b2b-9fb4-c9db5d339b20"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات