728 x 90

به‌رغم مخالفت دولتها بانکها و شرکتهای کشورها از تحریم‌های ماشه تبعیت خواهند کرد

بانکها و شرکتهای کشورها از تحریم‌های ماشه تبعیت خواهند کرد
بانکها و شرکتهای کشورها از تحریم‌های ماشه تبعیت خواهند کرد

یک مقام آمریکایی روز یکشنبه ۳۰شهریور به رویترز گفت: «برخی دولتها ممکن است ادعا کنند که موافق تحریم‌های ماشه نیستند اما بانک‌های این کشورها و شرکتها از آن تبعیت خواهند کرد چون نمی‌خواهند در آینده هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرند».

رویترز ضمن گزارش این خبر، نوشت: «تحریم‌های جدید آمریکا علیه رژیم ایران متحدان اروپایی و چین و روسیه را در مدار اخطار قرار داده است . اگر چه آنها مایلند تلاش آمریکا برای اعمال تحریم‌ها را نادیده بگیرند اما شرکتهای کشورهای مربوطه در صورت نقض تحریم‌ها نیش نقض تحریم را حس خواهند کرد.»