728 x 90

بهداشت جهانی: گونه جهش‌یافته کرونا در ۶۰کشور

سازمان جهانی بهداشت
سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت، طی بیانیه‌یی اعلام کرد، تاکنون حداقل در ۶۰کشور جهان، مواردی از گونه جهش‌یافته جدید ویروس کرونا ثبت شده است. در این بیانیه آمده است: گونه دوم جهش‌یافته که برای اولین بار در آفریقای جنوبی ظاهر شد، مسری‌تر از نسخه انگلیسی است.

در بیانیه آمده است: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ویژگی‌های ژنتیکی این ویروس مشابه ویروس‎های جهش‌یافته در انگلستان و آفریقای جنوبی است» (العربیه۱بهمن۹۹).