728 x 90

بنیاد دانیل میتران – فرانس لیبرته: کشتار را در ایران متوقف کنید

بنیاد فرانس لیبرته - حمایت از قیام سراسری در ایران
بنیاد فرانس لیبرته - حمایت از قیام سراسری در ایران
  • بنیاد دانیل میتران – فرانس لیبرته: کشتار را در ایران متوقف کنید
  • فرانسه و سازمان ملل ‌متحد باید واکنش نشان دهند! بی‌عملی جرم است
  • ترور علیه هر مخالفٍ رژیم و یا هر اعتراض مردمی از ۴۰سال پیش که آخوندها در ایران حاکم شده‌اند، به‌صورت امری روزمره در آمده است

 

بنیاد دانیل میتران از نقصان جدی مواضع دولتهای غربی در محکومیت تعرضهای وحشتناکی که مردم ایران را زیر ضرب برده‌اند، اظهار تأسف می‌کند. بنیاد، همزمان با دیگر سازمانهای غیردولتی، می‌خواهد که سازمان ملل ‌متحد بلادرنگ هیأتهای تحقیق ضروری را برای مشخص کردن وقایعی که رخ داده است به ایران اعزام کند؛ و فوراً اعدامها و سرکوب را متوقف کرده، آزادی زندانیان را به‌دست آورد.

بنیاد(فرانس لیبرته) از دولت فرانسه می‌خواهد که فراتر از هشدارهای دیپلماتیک رفته و به‌روشنی و با قاطعیت آنچه را که غیرقابل قبول است، به‌نام فرانسه تقبیح نماید، و همه تدابیر لازم را برای بسیج جامعه بین‌المللی و سازمان ملل ‌متحد در پیش بگیرد.

 

بی عملی جرم است. باعث می‌شود که رژیم ملاها به ادامه تعرضهای خود تشویق شود و تصور کند که دارای مصونیت از مجازات است و روی ضعف و منافع متباین دولتهای غربی حساب باز کند.

روشهای سرکوب (رژیم ایران) شناخته شده هستند: ‌ اجساد قربانیان را به محلهای ناشناخته منتقل می‌کنند، خانواده‌ها را بی‌اطلاع می‌گذارند، اشخاص دستگیر شده در اسارت پاسداران و نیروهای امنیتی دولت قرار دارند، و شکنجه‌ها و یا اعدامها در خفا صورت می‌گیرند.

این روش جا افتاده ایست: قتل‌عام سال ۱۹۸۸(اعدام ۳۰هزار زندانی سیاسی(درسال۱۳۶۷) در خاطره همگان باقی است.

 

 

سازمان ملل ‌متحد در برابر خواسته‌ٔ ضرورت گشایش تحقیقات در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸قرار گرفته است تا راه برای یک کمیسیون تحقیق ملل ‌متحد در مورد جنایات رژیم ملاها باز شود.

تعرضاتی که امروزه صورت می‌گیرد در امتداد و نشان‌دهنده آن (قتل‌عام) هستند که این روش ترور بر علیه هر مخالفٍ رژیم و یا هر اعتراض مردمی از ۴۰سال پیش که آخوندها در ایران حاکم شده‌اند، به‌صورت امری روزمره در آمده است.

زمان آن فرا رسیده است که همه به یک صدا سخن بگویند و صدای قاطعیت فرانسه در مورد این جنایات بگوش برسد؛ این امری اضطراری است که از رژیم ایران شفافیت اعمالش در برابر چشمان جامعه بین‌المللی خواسته شود. تا جانها نجات داده شوند.

ژیلبر میتران، رئیس بنیاد دانیل میتران – فرانس لیبرته