728 x 90

بلومبرگ: آمریکا در حال بررسی جواب رژیم ایران به‌توافقنامه «نهایی» است

مذاکرات هسته ای
مذاکرات هسته ای

بنا به گزارش بلومبرگ ۳۰مرداد در مذاکرات هسته ای، آمریکا در حال بررسی جواب رژیم ایران به‌توافقنامه «نهایی» است. اما تا زمانی که همه چیز توافق نشده باشد، هیچ چیز توافق نمی‌شود... به‌همان اندازه که دلایل برای خوش‌بینی وجود دارد دلایل برای بدبین بودن وجود دارد.

به نظر می‌رسد مذاکرات طولانی بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک (یا برجام، نامی که توافق بین ایران، پنج عضو دائم شورای امنیت ملل متحد، آلمان و اتحادیه اروپا به آن شناخته می‌شود) به پایان خود نزدیک می‌شود. ایالات متحده در حال بررسی واکنش ایران به توافقنامه «نهایی» است که توسط اتحادیه اروپا ارائه شده است. 

اما تا زمانی که همه چیز توافق نشده باشد، هیچ چیز توافق نشده است، و به همان اندازه دلیل که برای خوش‌بینی وجود دارد دلایل برای بدبین بودن نیز وجود دارد. برای اولین بار، شرکت گلدمن ساکس Goldman Sachs Group Inc، بن‌بست را "دارای منافع برای دو طرف" در نظر می‌گیرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4ff46ae2-a6d8-4d09-843e-05e375e7919c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات