728 x 90

بزرگداشت چهلم شهیدان قیام در کشورهای مختلف جهان

آرهوس دانمارک
آرهوس دانمارک

خروش ایرانیان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان

 

استکهلم-۷دی ۹۸ - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

 

اسلو -۷دی ۹۸ - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

 

یوتوبوری -۶دی ۹۸ - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

 

وین -۶دی ۹۸ - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

وین - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

وین - بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

 

 

آرهوس ـ دانمارک -۶دی ۹۸- بزرگداشت چهلم شهیدان قیام

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات