728 x 90

بزرگداشت شب هفت شجریان بر سر مزار وی در توس

بزرگداشت شب هفت شجریان بر سر مزار وی در توس
بزرگداشت شب هفت شجریان بر سر مزار وی در توس

در شب هفت شجریان پنجشنبه ۲۴مهر جمعی از مردم بر مزار شجریان در توس حاضر شده و یاد این صدای خاموشی‌ناپذیر را گرامی داشتند.