728 x 90

برگزاری پنجمین دور اعتصاب زندانیان سیاسی در محکومیت اعدام‌ها

اعتصاب زندانیان سیاسی
اعتصاب زندانیان سیاسی

بر اساس آنچه زندانیان اعلام کرده‌اند، سه‌شنبه هشتم اسفند، پنجمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای ابراز انزجار و محکومیت اعدامها و توقف آنها در شماری از زندانها از جمله اوین و قزلحصار برگزار می‌شود

شماری از زندانیان سیاسی از بندهای ۴، ۶، ۸ و بند زنان زندان اوین و هم‌چنین زندانهای مرکزی کرج و مرکزی خرم‌آباد، وکیل‌آباد مشهد و سقز، همراه با زندانیان قزلحصار و سایر زندانیان، اعلام کردند در پنجمین هفته، به اعتصاب غذا سه‌شنبه‌های ضداعدام می‌پیوندیم

این اعتصابها از سه‌شنبه ۱۰بهمن پس از اعدام زندانیان قیامی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی آغاز شد

روز سه‌شنبه ۱۰بهمن شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در قزلحصار اعلام کردند: «برای این‌که صدای ما شنیده شود، ما هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنیم. روز سه‌شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز آخرین روز زندگی همبندی‌های ماست که در روزهای قبل به انفرادی منتقل می‌شوند»

تداوم مقاومت زندانیان سیاسی در برابر ماشین اعدام رژیم آخوندی در شرایطی است که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی با اتهاماتی چون «محاربه» و «بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی» در هفته‌های اخیر شدت یافته است

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/af3e67db-f1f1-4859-9849-8cf4d3f9f256"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات