728 x 90

برگزاری مراسم سیزده بدر در شهرها - سیزده بدر، آخوند بدر، مرگ بر رژیم آخوندی، مرگ بر وطن‌فروشان جلاد

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

تبریز

رای من سرنگونی آری به جمهوری دموکراتیک

اهواز

سیزده بدر، آخوند بدر، مرگ بر رژیم آخوندی مرگ بر وطن‌فروشان جلاد - ما با فروش ایران مخالفیم

آبادان

سیزده بدر آخوند بدر - رأی من سرنگونی

بابل

سال۱۴۰۰ نحوست آخوند بدر - رأی من سرنگونی - آری به جمهوری دموکراتیک - مرگ بر دیکتاتور

سبزه‌هایمان زرد شدن انشاالله هر چه زودتر آخوندها هم همین شکلی از بین برن. سال۱۴۰۰ نحوست آخوند بدر بشه، رأی من سرنگونی - آری به جمهوری دمکراتیک، مرگ به دیکتاتور، لعنت به شماها لعنت به آخوند

بندر عباس

سیزده بدر خامنه‌ای بدر آخوند بدر

تهران

سال ۱۴۰۰ نحوست آخوند بدر با تحریم سراسری انتخابات

سال ۱۴۰۰ آخرین سالی هست که اینها اینجا حکومت می‌کنند

کرج

سیزده بدر آخوند بدر - رأی من سرنگونی - آری به جمهوری دموکراتیک

رشت

با تحریم انتخابات قلابی در۱۳بدر - امسال نحوست آخوندها رو بدر می‌کنیم

اصفهان

سال۱۴۰۰ نحوست آخوندا بدر - با تحریم سراسری انتخابات رأی ما سرنگونی - آری به جمهوری دموکراتیک

لنگرود

۱۳بدر آخوند بدر جمهوری دیکتاتوری بدر

رای من سرنگونی حکومت آخوندی در سال۱۴۰۰

همدان

نه به انتخابات قلابی آری به جمهوری دموکراتیک مرگ بر حکومت آخوندی

امیدوارم هر چه زودتر از دست این آخوندهای کثافت راحت شویم. انشاالله که آزادی همه ایرانیان به امید موفقیت

سال ۱۴۰۰ نحوست آخوندا بدر با تحریم سراسری انتخابات فرمایشی

بهبهان

سال ۱۴۰۰ نحوست آخوندا بدر با تحریم سراسری انتخابات فرمایشی - مرگ بر وطن‌فروشان

سرپل‌ذهاب

سیزده بدر آخوند بدر کرونا بدر فروردین ۱۴۰۰

سیزده بدر نحوست آخوندا همراه با ویروس کرونا بدر