728 x 90

بروکسل- مقر اتحادیه اروپا، تظاهرات یاران شورشگر: مردم ایران رژیم آخوندی و بمب اتمی نمی‌خواهند

بروکسل - تظاهرات یاران شورشگر
بروکسل - تظاهرات یاران شورشگر

بروکسل- مقر اتحادیه اروپا

تظاهرات یاران شورشگر

مردم ایران رژیم آخوندی و بمب اتمی نمی‌خواهند

این رژیم از همه امکانات و امتیازاتی که توافق اتمی فراهم کرده

برای تروریسم و جنگ افزوزی در منطقه و سرکوب داخلی استفاده می‌کند

-بروکسل

-بروکسل