728 x 90

برون سپاری از مدرسه تا گورستان!

خالی کردن جیب مردم - عکس از آرشیو
خالی کردن جیب مردم - عکس از آرشیو

«برون سپاری» اسم مستعار دست کردن در جیب مردم برای تأمین هزینه‌های تمام اموری است که سرمایه‌های ملی و مالیاتها باید به آن اختصاص یافته و از وظایف حاکمیت است.

گام جدید برای چپاول بیشتر از مدارس و نظام آموزش و پرورش را دولت آخوند رئیسی برداشته و در طرح اخیر خود موسوم به «برنامه هفتم توسعه» تحت عنوانهای «اعطای اختیارات اداری و مالی لازم و تقویت سطح تصمیم‌گیری به ارکان مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله» و یا «برون سپاری» و «مشارکت مردمی».

معنای این حرفهای کلی در روزنامه حکومتی فرهیختگان هم‌سو با آخوند رئیسی به‌نقل از فلاحتکار یک کارشناس حکومتی روشن‌تر می‌شود. او می‌گوید «اینها با عنوان عادلانه کردن می‌گویند ۲۵درصد را باید هیأت‌امنایی کنیم و از مردم مشارکت بگیریم» .

این روزنامه یادآوری کرد سال۱۴۰۰ تعداد ۲میلیون و ۴۰۰هزار صندلی غیردولتی در مدارس ایجاد شده. با یادآوری شهریه‌های ۲۰میلیون تومانی ابعاد این چپاول نجومی روشن‌تر می‌شود.

دولت آخوند رئیسی برای یک چپاول بزرگ دیگر هم خیز برداشته و در برنامه هفتم حداقل ۴۵درصد دانشجویان روزانه را موظف به پرداخت هزینه تحصیل کرده است.

«برون سپاری» دستهای غارتگر از مدارس و دانشگاه‌ها گذشته و به حریم مردگان هم رسیده است.

در دولت آخوند رئیسی جلاد طرح خدمات شهری مربوط به آرامستانها هم به بخش خصوصی واگذار شده. یک روزنامه حکومتی اظهارات دو کارگر که بعد از هزینه‌های زیاد پدرشان فوت شده را نوشته: «به بهشت رضای مشهد مراجعه کردیم و برای حمل پدر به روستا درخواست ماشین کردیم. گفتند به غیر از هزینه‌های معمول که مصوبه شورای شهر است و بین فقیر و غنی عدالت برقرار است، قصه تابوت چوبی، قصه جداگانه‌ای است. آنجا اعلام کردند باید ۷۵۰هزار تومان برای آن پرداخت کنیم در واقع تابوت را بخریم! ما پرسیدیم پس این همه عوارض شهرداری که از ما و امثال ما وصول می‌شود، بابت چیست؟ مگر تابوت توسط رانندگان شما برگردانده نمی‌شود که به‌راحتی کارمند محترم گفت، هیچ چاره‌ای نیست و دستور مدیریت است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dbe7e21e-4517-4f93-aa75-7af221414062"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات