728 x 90

برنی سندرز: رفتن به‌ خیابان‌ها برای اعتراض به ولی‌فقیه مستبد ایران شجاعت بسیار زیادی می‌خواهد

برنی سندرز
برنی سندرز

برنی سندرز رئیس کمیته بودجه سنای آمریکا روز ۱۳مهرماه در حمایت از قیام سراسری مردم ایران در توئیتی نوشت: من در کنار همه ایرانیانی هستم که خواستار آزادی و آینده‌ای بهتر هستند.

رفتن به خیابان‌ها برای اعتراض به "ولی‌فقیه" مستبد ایران، شجاعت بسیار زیادی می‌خواهد. اما، به رهبری زنان جوان شجاع، این دقیقاً همان چیزی است که در حال رخ دادن است. من در کنار همه ایرانیانی هستم که خواستار آزادی و آینده‌ای بهتر هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/53778bc9-fb5c-44a0-996e-b4d0db75009d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات