728 x 90

برای اسدی اشد مجازات درخواست شد

محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی  اسدالله اسدی
محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی اسدالله اسدی

روزنامهٔ استاندارد بلژیک درباره محاکمه دیپلمات تروریست رژیم نوشت: «در روز نخست دادگاه تروریسم رژیم ایران، احکام شدیدی علیه متهمان درخواست شد. شخص اصلی، اسدالله اسدی، یک دیپلمات و مأمور اطلاعاتی (در دادگاه) حاضر نشد، زیرا مدعی مصونیت شده شغل او در سفارت وین یک پوشش برای مسافرت آزادانه به‌عنوان یک مأمور اطلاعات بوده است. او با یک پرواز از ایران به اتریش آمد و از آنجا به لوکزامبورگ رانندگی کرد و بمب را در یک (رستوران) تحویل داد. اشد مجازات، (یعنی) ۲۰سال (زندان) برای تلاش به‌قتل تروریستی و عضویت در یک تشکل تروریستی برای وی درخواست شد».(استاندارد بلژیک ۸آذر۹۹)