728 x 90

برایت بارت : دستگیری در ایران به جرم شایعه پراکنی حول ارقام واقعی کرونا

کرونا
کرونا

سایت برایت بارت در آمریکا: شورای ملی مقاومت بزرگترین گروه مخالف روز سه شنبه ۶فروردین ۹۹ اعلام کرد بیش از ۱۰۵۰۰نفر قربانی کرونا را ثبت کرده است.

شورای ملی مقاومت خاطرنشان ساخته که بسیاری به جرم شایعه‌پراکنی حول ارقام واقعی کرونا دستگیر شده‌اند.

ایران در حال حاضر یکی از مرگبارترین کشورها که کمترین کنترل را روی شیوع ویروس کرونای چینی دارد، ملاحظه می‌شود.

 

تهران رسما ادعا می کند که بیش از ۲۳۰۰۰ مورد ابتلاء به ویروس کرونا و نزدیک به ۲۰۰۰ مرگ و میر را تا دوشنبه ۵ فروردین شناسایی کرده است. با این حال فعالین و افشاگران داخل کشور ادعا می‌کنند که تلفات جانی بسیار بیشتر است.